Privacy Policy - Southern Escape

 

Southern Escape B.V., gevestigd aan Tweelingenlaan 63, 7324 BK, Apeldoorn, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Southern Escape B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK nummer 73112178
Contactgegevens:
www.southernescape.net
Tweelingenlaan 63, 7324 BK, Apeldoorn
+31 6 82 59 91 11

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Southern Escape B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Verwerken wij bijzondere persoonsgegevens?

Tijdens uw bezoek aan onze website of wanneer u gebruik maakt van onze diensten hebben wij nooit de intentie om zogeheten bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast hebben wij ook de intentie niet om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@southernescape.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Southern Escape B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • Om contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Southern Escape B.V. maakt in geen geval gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die beslissingen kunnen maken over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen.

Southern Escape B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of voor zo lang als wettelijk verplicht is. Nadien worden gegevens verwijderd uit onze systemen. In ons Verwerkingsregister hebben wij per proces beschreven met welke reden wij gegevens verwerken en hoe lang wij deze bewaren. Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen kunt u contact opnemen via info@southernescape.net.

Het delen van data met derden.

Southern Escape B.V. verstrekt uitsluitend (persoons)gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen naar – en
onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied. Als u zich buiten de landen bevindt waarin we actief zijn en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, overdragen naar de landen waarin we actief zijn en ze daar verwerken. Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de veiligheid van uw gegevens. gegevens en andere persoonlijke informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Southern Escape B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde partij klikt, of zijn website bezoekt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden U ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die U bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden

Uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Southern Escape B.V. en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@southernescape.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, zullen wij contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Southern Escape B.V. wilt U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Southern Escape B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@southernescape.net

Whatsapp
WhatsApp Click to chat